ตราครุฑ png
ดาวน์โหลดไฟล์ตราครุฑ png ใส่เอกสารราชการไทย

ตราครุฑ

ครุฑ เป็นพาหนะของพระนารายณ์ ใช้เป็นสัญลักษณ์ของพระราชอำนาจแห่งพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของชาติและเป็นองค์อวตารของพระนารายณ์ตามแนวคิดสมมุติเทพ โดยเริ่มใช้มาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่หลัง พ.ศ. 2436 เป็นต้นมา แต่มาใช้อย่างเต็มที่แทนตราแผ่นดินเดิมทั้งหมดเมื่อ พ.ศ. 2453

ตราครุฑ

ตราครุฑ

การใช้ตราครุฑเป็นตราประทับในหนังสือราชการของกรม กองต่างๆ และเป็นหัวกระดาษของหนังสือราชการของราชการ เพื่อให้ทราบว่างานนั้นหรือเอกสารนั้นเป็นเอกสารราชการ

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 หมวด 4 กำหนดให้การใช้ตราครุฑมีการใช้ที่แตกต่างกัน คือ ขนาดตัวครุฑสูง 3 เซนติเมตร มักจะใช้อยู่ตรงกลางของหัวกระดาษ หรืออยู่ในตราชื่อส่วนราชการ ส่วนขนาดตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร มักจะอยู่ตรงส่วนอื่น ๆ เช่น อยู่ด้านบนซ้ายของหนังสือภายใน หรืออยู่ด้านบนซ้ายของซองจดหมาย เป็นต้น

เพื่อเอกสารราชการไทยที่สวยงามแนะนำให้ใช้ตราครุฑที่สวยงามครับผม สามารถดาวน์โหลดไปใช้กับเอกสารราชการได้เลยครับผม เป็นตราครุฑที่อยู่ในระเบียบสำนักนายกฯใช้สำหรับพิมพ์หนังสือราชการครับผม

Comments

comments

Posted in งานเอกสาร.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *